Beknopte informatie

 

Inleiding 

Deze pagina van KinderOntwikkelingsCentrum Carpe Diem is gemaakt voor iedereen die in het kort meer wil weten van wie wij zijn en waar wij voor staan.

Onze doelstelling

Kinderen moeten zich op ons centrum kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich zowel individueel als sociaal te ontwikkelen in onderlinge overeenstemming met ouders. Wij staan open voor de plaatsing van kinderen met handicaps of allergieën. Wanneer het nodig is kan er zelfs een extra pedagogisch medewerkster worden ingezet voor een kind met een handicap.

Het pedagogisch beleid

Wij waarborgen de kwaliteit van de opvang die wij bieden middels ons pedagogisch beleidsplan.U kunt een exemplaar van dit plan bij ons aanvragen. Hieronder volgt wat beknopte informatie uit het pedagogisch beleidsplan. Wij werken niet volgens één pedagogische methode. Er zijn diverse pedagogische methoden en wij proberen van al deze methoden de beste punten eruit te halen. Ons centrum heeft twee verticale groepen met kinderen van 0 – 4 jaar. Dit betekent dat broertjes en zusjes samen in de groep kunnen komen en de verschillende leeftijden zorgen voor verantwoordelijkheidsgevoel waar wij tot op zekere hoogte op inspringen. Tevens sluit deze verticale groep het best aan bij de thuissituatie en doordat de kinderen en pedagogisch medewerksters langer bij elkaar blijven (de gehele opvangperiode dus bijna vier jaar) zorgt dit voor een hechtere band met de pedagogisch medewerksters.

Wij werken op de groep met een vast dagschema wat betreft eten, drinken en activiteiten. Wij proberen ook een vast slaapritme aan te leren in overleg met de ouders. Het is dus niet zo dat ieder kind op hetzelfde tijdstip naar bed ‘moet’. Als een kind moe is gaat het naar bed en als het niet moe is niet. Net als thuis dus, waar ouders ook proberen een ritme te volgen en wat ook niet altijd lukt.

In de wet kinderopvang zijn regels gemaakt voor de maximale groepsgrootte en het aantal pedagogisch medwerksters per groep. Wij houden ons aan deze regels en dat houdt in dat: per groep maximaal 14 kinderen per dag worden opgevangen. Er is per groepje van 6 à 7 kinderen 1 pedagogisch medewerkster aanwezig.
Wanneer er 14 kinderen zijn, zijn er minimaal 3 pedagogisch medewerksters aanwezig op de groep. Alle pedagogisch medewerksters moeten gediplomeerd zijn of in opleiding zijn voor pedagogisch werker (niveau 3, kinderopvang). Op een groep zijn nooit alleen pedagogisch medewerksters in opleiding aanwezig. De mate van inzetbaarheid van pedagogisch medewerksters in opleiding wordt bepaald door hun persoonlijke leerproces.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Ieder jaar voeren wij een aantal risico-inventarisaties uit op de gebieden van veiligheid, gezondheid en brandveiligheid. Ieder kinderdagverblijf in Nederland is verplicht om deze inventarisaties uit te voeren en dit wordt gecontroleerd door de GGD. Op Carpe Diem ligt een afschrift van het laatste GGD-rapport welke voor iedereen in te zien is. Door middel van deze inventarisaties moeten wij ieder jaar kritisch kijken of ons centrum wel veilig genoeg is.

Klachtenregeling

Wij proberen om kwalitatief zo goed mogelijke kinderopvang te bieden, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een ouder een klacht heeft. Carpe Diem is daarom aangesloten bij de klachtencommissie kinderopvang. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met de pedagogisch medewerksters of met de directie. Mocht u er met hen niet uitkomen dan is de volgende stap de oudercommissie. En mochten zij u niet kunnen helpen dan zullen zij u doorverwijzen naar de klachtencommissie kinderopvang. U kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie. Wij hopen natuurlijk dat u de klachtencommissie nooit nodig zult hebben maar het is prettig om te weten dat Carpe Diem wel is aangesloten bij de klachtencommissie.

Oudercommissie

Wij hebben een zeer actieve oudercommissie die ons ondersteunt bij allerlei vraagstukken. Mocht u een nieuwe ouder zijn en lid willen worden van onze oudercommissie dan bent u van harte welkom!

Openingstijden en prijzen

Carpe Diem is het hele jaar door geopend, met uitzondering van de weekenden, nationale feestdagen en de week waarin de kerstdagen vallen.
Ons centrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur. U kunt bij ons opvang afnemen in hele dagen (7.30/9.00 tot 17.00-18.00) of halve dagen (7.30/9.00 tot 12.30/13.00 of 12.30/13.00 tot 17.00/18.00). Flexibele opvang op korte termijn is ook mogelijk, mits wij op de gewenste dagen/tijden plaats hebben. Soms is het erg druk tijdens het halen en brengen, wij schrijven daarom, als u dat op prijs stelt, iedere dag in het schriftje van uw kind zodat u toch altijd de belangrijkste gebeurtenissen van die dag kan vernemen.
Ons uurtarief is € 8,17 per uur. Bij de uurprijs is inbegrepen; luiers, nutrilon, vers fruit en overige voedingsmiddelen. Deze ouderbijdragen dienen maandelijks vooraf te worden betaald. Bij te late betaling brengen wij u € 10,– in rekening. Wanneer u te laat bent met het ophalen van uw kind, maar voor 18.00 komt, dan brengen wij u € 16,34 per uur in rekening. Komt u na 18.00 pas uw kind ophalen dan brengen wij u € 10,– per kwartier in rekening omdat wij hierdoor langer open moeten blijven.

Inschrijven

Wanneer u uw kind bij ons wilt plaatsen dan maken we graag eerst een afspraak voor een rondleiding op ons centrum. U kunt ons bellen om een afspraak te maken of het aanvraagformulier rondleiding invullen. Om u kind in te schrijven vult u het inschrijfformulier in en vervolgens ontvangt u van ons een contract in tweevoud. Na ondertekening is één exemplaar voor onze administratie en het andere exemplaar voor u. Als wij geen plaats hebben op de door u gevraagde dagen dan nemen wij telefonisch contact met op. Een maand voor de daadwerkelijke plaatsing nemen wij telefonisch contact met u op om afspraken te maken voor een paar wenochtenden of middagen en om door te spreken welke dingen u moet meegeven naar Carpe Diem (schriftje, fles, naam en nummer van de huisarts, etc.). Als u geen gebruik meer wilt maken van ons centrum dan geldt een opzegtermijn van één maand. Mocht u nog vragen hebben, of een kijkje willen nemen in ons centrum, bel ons dan en maak een afspraak!

 

 

ggd

Inspectie Rapport

check Ontspannen en open sfeer
check Vaste beroepskrachten
check Beroepskracht-kind-ratio
check Uk & Puk
check Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
check Vierogenprincipe
check Groepsgrootte
check Accommodatie en inrichting
check Verklaring omtrent gedrag