Beknopte informatie

 

 

Inleiding 

Deze pagina van kinderdagverblijf Carpe Diem is gemaakt voor iedereen die in het kort meer wil weten van wie wij zijn en waar wij voor staan.

Onze doelstelling

Kinderen moeten zich op ons kinderdagverblijf kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich zowel individueel als sociaal te ontwikkelen in onderlinge overeenstemming met ouders. Wij staan open voor de plaatsing van kinderen met handicaps of allergieën. Wanneer het nodig is kan er zelfs een extra pedagogisch medewerkster worden ingezet voor een kind met een handicap.

Onze pedagogische visie

Wij waarborgen de kwaliteit van de opvang die wij bieden middels ons pedagogisch beleidsplan.U kunt een exemplaar van dit plan bij ons aanvragen. Hieronder volgt wat beknopte informatie uit het pedagogisch beleidsplan.

Wij werken niet volgens één pedagogische methode. Er zijn diverse pedagogische methoden en wij proberen van al deze methoden de beste punten eruit te halen. Ons kinderdagverblijf heeft twee verticale groepen met kinderen van 0 – 4 jaar. Dit betekent dat broertjes en zusjes samen in de groep kunnen komen en de verschillende leeftijden zorgen voor verantwoordelijkheidsgevoel waar wij tot op zekere hoogte op inspringen. Tevens sluit deze verticale groep het best aan bij de thuissituatie en doordat de kinderen en pedagogisch medewerksters langer bij elkaar blijven (de gehele opvangperiode dus bijna vier jaar) zorgt dit voor een hechtere band met de pedagogisch medewerksters.

Wij werken op de groep met een vast dagschema wat betreft eten, drinken en activiteiten. Wij proberen ook een vast slaapritme aan te leren in overleg met de ouders. Het is dus niet zo dat ieder kind op hetzelfde tijdstip naar bed ‘moet’. Als een kind moe is gaat het naar bed en als het niet moe is niet. Net als thuis dus, waar ouders ook proberen een ritme te volgen en wat ook niet altijd lukt.

Groepsgrootte en aantal pedagogisch medewerksters

In de wet kinderopvang staan regels voor de maximale groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerksters per groep. Wij houden ons aan deze regels en dat houdt in dat: per groep maximaal 14 kinderen per dag worden opgevangen. Er is per groepje van 3 – 7 kinderen 1 pedagogisch medewerkster aanwezig (dit is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen) en wanneer er 14 kinderen zijn, zijn er minimaal drie pedagogisch medewerksters aanwezig op de groep.
Alle pedagogisch medewerksters moeten gediplomeerd zijn (MBO niveau 4) of in opleiding zijn voor pedagogisch medewerker (niveau 3 of 4, kinderopvang). Op een groep zijn nooit alleen pedagogisch medewerksters in opleiding aanwezig. De mate van inzetbaarheid van pedagogisch medewerksters in opleiding wordt bepaald door hun persoonlijke leerproces.

Inschrijven

Wanneer u uw kind bij ons wilt plaatsen dan maken we graag eerst een afspraak voor een rondleiding op ons kinderdagverblijf. U kunt ons bellen om een afspraak te maken of het aanvraagformulier rondleiding invullen. Om u kind in te schrijven vult u het inschrijfformulier in en vervolgens ontvangt u van ons een contract in tweevoud. Na ondertekening is één exemplaar voor onze administratie en het andere exemplaar voor u. Als wij geen plaats hebben op de door u gevraagde dagen dan nemen wij telefonisch contact met op. Een maand voor de daadwerkelijke plaatsing nemen wij telefonisch contact met u op om afspraken te maken voor een paar wenochtenden of middagen en om door te spreken welke dingen u moet meegeven naar Carpe Diem (schriftje, fles, naam en nummer van de huisarts, etc.). Mocht u nog vragen hebben, of een kijkje willen nemen in ons kinderdagverblijf, bel ons dan en maak een afspraak!

Rondleiding

Contact

Openingstijden