Contract changes

Need to change the specified days your child will attend?

When you have signed a contract for child-care, it can always be that there may be something that may need to be changed. For example, because this contract was drafted before your child was born and now fewer days child-care are needed, or if you move, or if you end up working different days than you had originally planned Bijvoorbeeld omdat u het contract heeft afgesloten voordat uw kind is geboren en u nu toch minder dagen opvang nodig heeft, of wanneer u gaat verhuizen of wanneer u op andere dagen wilt gaan werken.

What to do to change the originally specified days.

If it is necessary to change a or all specified days in your contract, that is only possible if there is sufficient space on that given day. Please take this into consideration and be aware that you may end up on a waiting list. Houdt u er dus alstublieft rekening mee dat u in dit geval op onze wachtlijst kunt komen te staan. Het kan ook voorkomen dat u nog niet kunt wisselen maar dat u al wel de ‘oude’ dag niet meer nodig heeft. Wilt u alvast die dag opzeggen dan behandelen wij dat als opzegging zoals hieronder beschreven.

If it is necessary to change a or all specified days in your contract, that is only possible if there is sufficient space on that given day. Please take this into consideration and be aware that you may end up on a waiting list.

Voor alle duidelijkheid; ook wanneer uw kind nog nooit bij ons is geweest moet u op tijd opzeggen en rekening houden met de maand opzegtermijn.

Opzeggingen of veranderingen aan ons doorgeven.

If you want to cancel or change your contract this must be done in writing. Either by email (administratie@carpediemdelft.nl) or a letter from you.

Multiple changes in one year?

Of course it can happen that you want to change your contract more often. Of course this can, but every change demands administrative costs. The first change is free of charge but every change here after will incur a €10 fee Dat kan uiteraard. Maar omdat iedere verandering wel administratiekosten met zich meebrengt, brengen wij de eerste contractsverandering niet in rekening maar iedere volgende verandering binnen één jaar wel. Wij berekenen dan € 10,– als bijdrage in de administratiekosten

Guided tour

Contact

Hours and rates