Klachten

 

Carpe Diem is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het landelijk Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Deze commissie behandelt de klachten voor alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland.

Onze medewerkers doen er alles aan om op Carpe Diem de beste kinderopvang te bieden, maar het kan altijd voorkomen dat u vragen of een klacht heeft. Mocht u een klacht hebben over de kinderopvang bij Carpe Diem dan kunt u deze altijd bespreken met de pedagogisch medewerksters, de manager, de directeur of onze oudercommissie. Wij nemen klachten zeer serieus en hebben hiervoor een klachtenreglement. Het klachtenreglement is hier te downloaden.

U kunt uw klacht mondeling aan ons melden of schriftelijk per e-mail bij; administratie@carpediemdelft.nl

Wij proberen klachten altijd zo spoedig mogelijk te behandelen maar uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de klacht.

Komt u er met ons niet uit, of wilt u liever rechtstreeks contact met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen dan is dat ook mogelijk.

En misschien wilt u alleen meer informatie over de Geschillencommissie.

Klik hier voor de website van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het Klachtenloket Kinderopvang.

ggd

Inspectie Rapport

check Ontspannen en open sfeer
check Vaste beroepskrachten
check Beroepskracht-kind-ratio
check Uk & Puk
check Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
check Vierogenprincipe
check Groepsgrootte
check Accommodatie en inrichting
check Verklaring omtrent gedrag