Veiligheids- en gezondheidsbeleid

 

Ieder kinderdagverblijf in Nederland moet zich aan strenge regels houden. Wij werken met een veiligheids en gezondheidsbeleid wat elk jaar moet worden geevalueerd en worden bijgesteld. Ieder kinderdagverblijf in Nederland moet dit beleid hebben en dit wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Op Carpe Diem is een afschrift in te zien van het laatste GGD rapport. Door middel van deze beleidscyclus moeten wij ieder jaar kritisch kijken of ons centrum wel veilig genoeg is. Daarom hebben wij de beschikking over diverse protocollen die ons een leidraad bieden tijdens ons werk. Wij werken met de volgende protocollen ten aanzien van ons veiligheidsbeleid;

Protocol entree, protocol slaapruimte, protocol leefruimte, protocol buitenruimte, protocol sanitair kinderen, protocol keuken, protocol sanitair volwassenen, protocol bergruimte en protocol omgeving.

Ten aanzien van ons gezondheidsbeleid werken wij met de volgende protocollen;

Protocol gezondheidsrisico’s ziektekiemen, protocol gezondheidsrisico’s binnenmilieu, protocol gezondheidsrisico’s buitenmilieu en protocol gezondheidsrisico’s medisch handelen.

Hiernaast hebben wij nog het protocol kindermishandeling en een protocol dreiging van buitenaf. In dit laatste protocol staat bijvoorbeeld beschreven hoe wij omgaan met onaangekondigde bezoekers die voor onze deur staan.

Onze protocollen worden regelmatig geëvalueerd met onze pedagogisch medewerksters en zo nodig bijgesteld.

 

GGD, Brandweer en Gemeente Delft:

De GGD houdt toezicht op ons veiligheids- en gezondheidsbeleid (net zoals zij toezicht houden op het pedagogisch beleid). De GGD controleert dagverblijven aan de hand van het toezicht- en waarderingskader. In deze toezicht- en waarderingskaders staan alle punten omschreven waarop kinderdagverblijven in heel Nederland op worden getoetst. Klik hier om de kaders te bekijken.

Naast het toezicht van de GGD houdt ook de brandweer toezicht op ons (brand) veiligheidsbeleid.

De rapportage van de GGD van het laatste onderzoek bij Carpe Diem kunt u op het dagverblijf inzien, maar u kunt de rapportage ook bekijken op de site van het landelijkregisterkinderopvang

 

 

ggd

Inspectie Rapport

check Ontspannen en open sfeer
check Vaste beroepskrachten
check Beroepskracht-kind-ratio
check Uk & Puk
check Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
check Vierogenprincipe
check Groepsgrootte
check Accommodatie en inrichting
check Verklaring omtrent gedrag